شرکت مهندسی هدیه سبز پرشین

انجام کلیه امور از مشاوره و طراحی تا اجرا و نظارت و نگهداری فضای سبز

 

مراحل پروژه

 • بررسی و دریافت اطاعات کامل پیرامون وضعیت فعلی محوطه
 • مترکشی و نقشه برداری
 • تعین سبک طراحی
 • طراحی بر اساس میزان بودجه مشتری
 • طراحی براساس نیازهای مشتری
 • ارائه طراحی به صو رت سه بعدی (۳D)
 • ارائه طراحی به صو رت AutoCAD
 • ارائه طراحی به صو رت اسکیس
 • ارائه طراحی با نرم افزار های Landscape
 • برآورد دقیق هزینه و زمانبندی اجرا
 • اجرای دقیق طرح سفارشی

 

مزایا

 • مشاوره رایگان
 • طراحی سه بعدی فضا
 • مطابقت طرح ارائه شده با نیاز ,سلیقه و بودجه مشتری
 • اجرای دقیق
 • سرعت در تحویل سفارش

بیشتر بخوانید