شرکت مهندسی هدیه سبز پرشین

انجام کلیه امور از مشاوره و طراحی تا اجرا و نظارت و نگهداری فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز که بخشی از سیمای شهر را تشکیل می دهد بعنوان یکی از پدیده های واقعی و از نخستین مسائلی است که دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی بوده و انسان همواره با آن در ارتباط تناتنگ می باشد. هرچه بیشتر مظاهر زندگی امروز را می بینیم بیشتر به لزوم پیوند هرچه عمیق تر انسان با طبیعت پی میبریم و در می یابیم که شخصیت حقیقی هر فرد در گروه چنین اندیشه ای شکل می گیرد.

فرآیند از عوامل مهم و تعیین کننده است . اگرنگاهی گذرا به رنگ سبزدر فرهنگ عامه و ادبیات این مرز و بوم داشته باشیم در می یابیم که از ایام قدیم سبز کردن سبزه در عید نوروز و آغاز بهار و حلول سال نو خودگویای اشتیاق همیشگی مردم به سبزی و

خرمی بوده و حضور ایشان در طبیعت و در کنار آب و درخت نشان از علاقه ایرانیان به فضای سبز دارد . آنچه که امروز سبب گردیده تا فضای سبز در کشورمان در قدر و مرتبه خود اهمیت داده نشود به یقین عدم آموزش صحیح و اطلاع رسانی کافی به مردم است که بازتاب آن کاهش مشارکتهای ایشان در جهت ایجاد و حفظ فضاهای سبز می باشد و در صورتی که مفهوم مشارکت مردمی در ساختار ، شکل گیری، حفظ و توسعه فضای سبز لحاظ نشود با اجتماع هم زیستی قابل قبول و مطلوبی نخواهد داشت. اما هنگامی که سطح زندگی و آموزش عمومی ارتقا پیدا کرد، شهروندان درجهت پیشبرد اهداف زیست محیطی و تولید فضای سبز شهری احساس مسئولیت بیشتری نموده و مشارکت فعال خواهند داشت.

برخی از مردم به اهمیت فضای سبز و نقش آن در زندگی و بهبود شرایط زیست محیطی واقف هستند اما راههای ایجاد و حفاظت ازفضای سبز را نمی دانند. بنابراین لازم است در ارائه آموزش به مردم گامهای جدید و موثرتری برداشته شود و این افزایش آگاهی مردم و تقویت مشارکت ایشان می تواند موجب تقویت تعلق خاطر نسبت به فضای سبز شده و می تواند در فرهنگ سازی برای ایجاد و حفظ فضاهای سبز بسیار موثر باشد و همین مشارکت است که برنامه ریزی و مدیریت فضای سبز را پویا و نقش آفرین می سازد.

مطالعه در مورد اهمیت فضای سبز در درجه اول از نظر مسائل زیست محیطی حائز اهمیت است و استفاده شهروندان از این فضاها در اوقات فراغت در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و بدون شناخت اهمیت مسائل زیست محیطی و نقش سازنده آن نمی توان به بحث درباره فضای سبز مبادرت ورزید. که از موارد مهم در این راستا بررسی و آموزش اقلیم های متفاوت در شهرها و عواملی همچون میزان و تراکم جمعیت ، مقدار بارندگی سالانه، ارتفاع از سطح دریا، جهت اصلی وزش باد در شهر ومیزان آلودگی های ناشی از فعالیت صنایع، خودروها، گرد و غبار و آلودگی صوتی و غیره و … و نقش مهم و تعیین کننده فضای سبز در هر شرایط بسیار حائز اهمیت است.

 

هدیه سبز پرشین به‌تاریخ آذر - ۲۴ - ۱۳۹۱

بیشتر بخوانید